Slöjd i Livet

Väghyllan

Syfte

Undervisningen i ämnet slöjd ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

  1. förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,
  2. förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och
  3. förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll

  1. Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  2. Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
  3. Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

1. Steg

Detta är det material du behöver till hyllan.

– Furu 15×95 en bit minst 90 cm lång 

– En bit minst 40 cm lång 4 mm tjock plywood till ryggen

2. Steg

Ritning eller skiss Gör en ritning eller skiss hur du vill att din hylla skall se ut. Den kan innehålla storlek och vilka figurer, mönster du har tänkt på den.

3. Steg

Mät längderna på bitarna

Gavlarna (sidorna) skall vara 25 cm långa och hyllplanen skall vara 20 cm långa. Glöm inte att kolla så att änden du mäter ifrån är vinkelrät

4. Steg

– Spänn fast bitarna till gavlarna och hyllplanen i geringssågen eller såglåda och såga till längderna.

Tänk på att det är viktigt att hyllplanen blir exakt lika långa.

Om du vill komma ihåg hur man använder såglåda eller kaplåda, klicka här.

5. Steg

Gör en mall

Rita ut hur stor dina gavlar är på ett papper och skissa på hur dina gavlar skall se ut.

Klipp ut formen och rita av på båda gavlarna.

6. Steg

Borra hål

Borra hål i formen för att kunna trä igenom sågbladet på kontursågen

7. Steg

Såga ut formerna på gaveln

Trä igenom sågbladet på kontursågen och såga ut formerna på gavlarna. Fila, slipa till formerna men runda inte av kanterna (insidan av hjärtat) där du skall måla.

8. Steg

Förberedelse för målning av detaljer

Förbered för målningen av detaljerna. Rita dit mönstret på ryggen. Slipa lätt bort “fnasigheterna” på insidan av mönstren i gavlarna. OBS du skall inte runda av kanterna på mönstret.

träslöjd

9. Steg

Målning av detaljer

Måla insidan av detaljerna så noggrant du bara kan.

Låt de torka helt innan du fortsätter

10. Steg

Slipa bort det som du målat utanför genom att ta en slipklots och slippapper ( p80/240/400 ).

11. Steg

Märk ut var hyllorna skall sitta

Märk ut var hyllorna skall sitta fast på gavlarna.

Mät 5 cm från varje ända.

Dra tunna streck med hjälp av vinkelhaken så du vet var du skall spika. Dra linjerna även på kanterna.

träslöjd

12. Steg

Märk ut var hyllorna skall sitta

Märk ut var hyllorna skall sitta fast på gavlarna.

Mät 5 cm från varje ända.

Dra tunna streck med hjälp av vinkelhaken så du vet var du skall spika. Dra linjerna även på kanterna.

( Använda syl och gör en liten hål där spiken ska in i hålet) 
träslöjd

13. Steg

Märk ut var hyllorna skall sitta

Märk ut var hyllorna skall sitta fast på gavlarna.

( Använda syl och gör en liten hål där spiken ska in i hålet)
 

Mät 5 cm från varje ända.

Dra tunna streck med hjälp av vinkelhaken så du vet var du skall spika. Dra linjerna även på kanterna.

 
träslöjd spika

14. Steg

Slipa bort blyertsstreck

Slipa bort de blyertsstreck du gjorde förut. Var noggrann så att inga streck är kvar.

 
träslöjd

15. Steg

Ryggen

Limma och spika fast ryggen med 20 mm dyckert. Spika inte för nära kanterna för då spricker sidorna. Försänk spikarna med spikförsänkare så de inte sticker ut på baksidan.

träslöjd

16. Steg

Ytbehandling

Först putsa med sandpapper  (p80/240/400) och efter torka med papper . sedan börja med olja parafinolja .

(  Använd glödritningspenna om du vill rita eller skriva något på hyllan  innan du börjar olja)