Slöjd i Livet

Slöjdverktyg

Penhammare

-Lämplig för mindre spikar
-Penen (baksidan) används för att fästa spikar
-Finns i olika storlekar
syl

Syl

Märka på träbitar var hålet ska göras
Strykmått

Strykmått

-Skala i millimeter
-Används för att dra en parallell linje till en kant

Borrmaskin

Borra och skruva med
denna.

försänkare

Skruvförsänkare

Göra försänkning för
försänkt skruv.

Strykmått

Strykmått

-Skala i millimeter
-Används för att dra en parallell linje till en kant
vonkelhake

Vinkelhake

– Används till att rita i 90° graders vinkel
– För kontroll av 90° grader
Andra namn t.ex. Anslagsvinkel

kontursåg

Kontursåg

Används för att såga böjda former t.ex. figurer

Filklämma

Filklämma

Spänner fast biten så man kommer åt att såga
utan att slå händerna i bänken.

Fil

Fil

– Används till att rita i 90° graders vinkel
– För kontroll av 90° grader
Andra namn t.ex. Anslagsvinkel

kontursåg

Kontursåg

Används för att såga böjda former t.ex. figurer

Filklämma

Filklämma

Spänner fast biten så man kommer åt att såga
utan att slå händerna i bänken.