Slöjd i Livet

SKISS

En skiss är ett viktigt inslag i allt teknikutvecklings- och konstruktionsarbete för att kunna kommunicera idéer. Den frihandsskiss, eller de frihandsskisser, som bildar underlag för att utforma en fysisk eller digital modell är enkel och schematisk och åskådliggör ett lösningsförslag. En skiss kan ses som ett utkast, men den följer ändå till viss del den tekniska ritningens regler (läs mer under avsnittet ”Ritningar”). Skissen kan sedan användas som underlag för att göra ritningar.

RITNING 

En ritning är mer noggrann än en skiss. På en ritning är inget ritat på frihand utan noggrant med penna och linjal. En ritning är mer detaljrik än en skiss.

Vad är skillnaden mellan skiss och ritning?

Folk pratar om att skissa och dra i samma andetag som är felaktigt eftersom de är två olika uttrycksformer för en konstnär.

• Skissning är en frihandritning som fokuserar på att fånga kärnan snarare än att gå in i detaljer. Ritning är ett långsamt och mer försiktigt uttryck som använder sig av verktyg och använder färger också.

• Skissning görs endast med pennor och kol. Ritning görs med hjälp av pennor, kritor, pastell, markörer, etc.

• Skissar tjänar ofta syftet med en vacker ritning senare.

• Skissning ger en bild med minsta detaljer medan teckning ger en mycket detaljerad bild.

• Ritningar är alltid slutliga, färdiga produkter medan skisser är preliminära försök att fånga en vacker scen eller en upplevelse.

• Skissning tar inte mycket tid, men teckning tar mycket tid.

Skillnad på skiss och ritning

Från skiss till ritning

Skiss och ritning

Ingenting är omöjligt

Bara försök, försök igen och försök igen