Slöjd i Livet

SVEPASK

SVEPASK

Historik och olika typer av svepaskar

Redan under vikingatiden användes svepaskarna till att förvara olika saker visar fynd från Vikingagrav i Norge. http://www.khm.uio.no/besok-oss/vikingskipshuset/ Men svepaskar återfinns i Egypens gravar som är nära 4000år gamla.

Vad är då ett svep. Det är en burk med en träbotten och sidor av en tunn bräda runt botten, så det blir en burk. återkommer till detta längre ner, men nu historia och fakta.

Troligen är sveptekniken mycket gammal men trämaterialet har förstörts under århundraden i jorden. Tekniken med att tillverka en svepask av ett tunt faner som sveps till en form är troligen från centraleuropa. Därifrån har tekniken spridits norrut till norden. Här har tekniken utvecklats till mer varierande föremål utifrån användningsområden. I Norden kan man se skillnader i tekniker mellan olika delar av landet.

En orsak till att tekniken fick stor spridning i norden var tillgången till materialet, träd. Det krävdes inte några specialverktyg, utan de var handverktyg som alla i bondehemmet hade. Det var då lätt att tillverka i jämförelse med andra kärl så som laggade eller urholkade kärl. Tillverkningen var ganska enkel att lära sig och tillverkningen gick i förhållandet snabbt.

Tekniken är materialbesparande för att man använder bara en tunn skiva trä, ett faner (svepfaneret) runt en massivträbotten samt ofta ett lock. Sveptekniken användes under historisk tid för att tillverkningen av olika förvaringskärl.

Olika tekniker på olika platser.

I södra Sverige så använde man sig av tekniken att placera hela botten inuti svepet och där pluggade fast det med trätappar, eller pluggar. Svepen var dekorerade med brännornamentik, denna typ av dekor förekom även Norge och sporadiskt i Finland under 1700-talet. (idag bränner vi med glödritningspennan). Materialet var huvudsakligen av bok, ett material som inte ger maten någon smak. Större svepkärl bestod ofta av ek i svepet och al eller alm i lock och botten.

I mellersta Sverige var svepen huvudsakligen gjorda av björk för det var ett  material som det var god tillgång på. I mellersta Sverige var det vanligt med snidade och utskurna mönster, även djurmotiv. Den snidade och skurna dekoren förekom även i mellersta Norge. I norra delarna av landet levde de gamla formerna och teknikern kvar längst.  I södra Sverige har former och design påverkats från Europa.

I norra Sverige var huvudsakligen gran och tall som användes till lock och botten även asp till själva svepfaneret, för det går bra att svepa. I norra sverige så använde man andra tekniker. Utmärkande för norra sverige var placeringen av botten på svepen. Det gjordes en fals i botten där svepet naras eller sömmas fast med stygn av rötter eller senor från renar, vingpennor från fåglar användes som pluggar . Detta gjorde konstruktionen stabilare och hållbarare genom att bottenmaterialet skyddade det tunna svepet från stötar och slitage. Dekoren var sparsam men på 1700-talet började askar och äskor målas. Riktigt små askar var tillverkade av sälg.

Asken kännetecknas av att den har ett lock med ett svept sarg som trycks på.  Användes till förvaring av skiftande slag, det kunde vara matvaror, smör kläder och personliga tillhörigheter. Denna modell finns i hela norden och i Europa.

Äskan kännetecknas av ett plant lock utan sarg som fästs mellan ståndare på askens sidor. Mellan dessa kan locket låses med en tapp eller låspinne. Locket kan också låsas genom att hack tagits ut i ståndarna, som tack vare elasticiteten i det tunna sveper fjädrar så att locket kan tryckas på plats och tas bort. Denna typ kallas knäppask. Äskorna hade ofta ett litet handtag i locket. Användes som en liten väska, handväska. Denna modell finns i hela Sverige, Norge och Danmark.

Svepskrin och svepkistor var de största och mest robusta kärlen i svepteknik. De kunde vara beslagna med kraftiga, smidda gångjärn, lås och handtag och tjänstgjorde som gamla tiders resväska och skulle således tåla påfrestningarna under transporter. De var vanligare i norra Sverige men ej i södra Sverige är kännetecknas av järnbeslag och lock med gångjärn och ibland även lås. De var tillverkade i furu och gran.

Korgar gjorda i svepteknik utan lock återfinns i hela Sverige och i Norge och Finland. De saknar lock och handtaget kunde vara av en rot eller ett svep och gick allt som ofta att fälla

Siktar i olika former, ursprungligen med flätade spånor i botten och senare med metallnät, hade stor användning. De var ofta runda och gjorda med en svept sarg som bara böjs runt och sömmar samman utan att man använde någon egentlig mall.

Sammanfattning

Användning Tack vare den låga vikten användes som väskor och de större skrinen kan sägas vara föregångare till resväskan. Mindre svepen som vi ofta ser och tänker på användes till förvaring av mindre saker syask, smörask eller andra matvaror.

Material var lövträd till faneret som sveptes till en form och även botten och lock gjorder av lövträ. Vidare användes även gran till botten och lock, gemensamt för materialanvändningen var att man tog det träd som växte och var lätt att arbeta med.

Tillverkning Svepspånen, faneret klövs ursprungligen ur färsktvirke längst årsringarna utur valda rakväxta och kvistfria stammar. Sveptes då direkt i rått material runt en mall eller form och fixerades för att hålla formen efter torkning. Till sömmar och sammansättningar används rötter såväl från lövträ som barrträd och norr i Sverige användes vingpennor och senor. Sömmarna är ofta vackra och dekorativa tillsammans med utsmyckningar på svepet med färger mönster och sniderier.

Idag då? Dagens sätt att göra svep skiljer sig inte direkt från äldre metoder. Idag finns det  färdiga svepfanerer i ca 2.8mm tjocka skivor som är torkade. I stället måste svepen basas för att kunna svepa runt mallen, alltså vi lägger faneret i varmt vatten eller i ånga så att fibrerna blir mjuka. Den heta luften går in i cellerna och de mjukar upp den hårda träfibrerna i stammen. Idag finns det maskiner till nästan alla arbetsmoment och spänntvingar för att hålla fast delarna.

Inspirerad av Spån, svep och lagg Tre tekniker i trä av: Gert Ljungberg, Inger A:som-ljungberg

Skrivit om detta från orginal: http://web.comhem.se/~u98400668/kultur/slojd-o-hantverk.html

svepask

Svepask instruktion för planering

I den här uppgiften kommer jag att introducera er till den spännande världen av svepask-tekniken i slöjd, en traditionell metod för att skapa behållare och lådor. Genom att kombinera tradition med din kreativitet kommer du att få möjlighet att lära dig och tillämpa praktiska färdigheter samt utforska konstnärliga uttrycksmöjligheter. Denna uppgift är utformad för att överensstämma med Läroplanen 2022 och hjälpa dig utveckla flera kompetenser som är relevanta för ditt lärande.

Syfte:

Syftet med denna uppgift är att introducera dig till svepask-tekniken och ge dig möjlighet att experimentera med olika aspekter av design, skapande och problemlösning. Genom att utforska traditionella metoder kommer du att kunna utveckla din förmåga att använda olika material och verktyg samtidigt som du övar upp din kreativa och estetiska kompetens.

Uppgiften i enlighet med Läroplanen 2022:

Uppgiften är utformad för att möta flera mål och riktlinjer enligt Läroplanen 2022 för årskurs 8, inklusive:

Praktiskt arbete: Genom att använda svepask-tekniken kommer du att utforska skapandet av funktionella behållare och lådor. Detta främjar din förmåga att använda olika material och verktyg samt utvecklar finmotorik och teknisk kompetens.

Kreativitet och design: Genom att själv designa och dekorera dina svepaskar får du möjlighet att uttrycka din kreativitet och estetiska känsla. Detta stärker din förmåga att kombinera form, färg och material på ett visuellt tilltalande sätt.

Tradition och kulturell förståelse: Genom att arbeta med en traditionell teknik som svepask kan du lära dig om historiska och kulturella aspekter av hantverk. Detta främjar din förståelse för kulturellt arv och hantverkets betydelse.

Reflektion och problemlösning: Uppgiften inkluderar också en reflektionskomponent där du får utvärdera ditt arbete och de utmaningar du mötte under processen. Detta hjälper dig att utveckla din förmåga att analysera och lösa problem.

Uppgiftens Genomförande:

Introduktion till svepask-tekniken: Vi kommer att ge dig en introduktion till svepask-tekniken, dess historia och användningsområden.

Material och verktyg: Du kommer att lära dig om de material och verktyg som används inom svepask-tekniken.

Design och skapande: Du kommer att designa och skapa dina egna svepaskar. Detta kan inkludera att välja färger, mönster och dekorativa element.

Reflektion och presentation: Efter att ha slutfört dina svepaskar kommer du att reflektera över processen och resultatet. Du kommer att presentera ditt arbete och dela dina tankar med klassen.

Denna uppgift ger dig möjlighet att utveckla din förmåga inom både praktiskt arbete och kreativt tänkande, samtidigt som den anknyter till viktiga aspekter av Läroplanen 2022 för årskurs 8.