Slöjd i Livet

SMÖRKNIV

Syfte

  • förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker

Centralt innehåll

  • Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ända­målsenligt sätt.
  • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

Metarial

  • furu eller al 
  •  

Verktyg

  • Kontursåg
  • filklämma
  •  Fil
  • Rasp

Det här blir ett av dina första projekt inom trä- och metallslöjd i årskurs 3. Din uppgift är att designa din egen smörkniv och sedan tillverka den. Du kommer att lära dig att göra en plan, välja träsort, och använda figursåg ( kontursåg ), fil – rasp och sandpapper. När du har färdigställt din smörkniv kommer du att olja in den för en välarbetad finish.

När du skall såga med en (hand)kontursåg så är det viktigt att tänka på att försöka så att sågbladet är i en rät vinkel mot ytan på det du skall såga. Om du är osäker så testa på en provbit först så kan du gå vidare och såga på “riktigt” sen.