Slöjd i Livet

Sinkning

Sinkning, är en  gammal metod för att sammanfoga trästycken i lådor för till exempel olika möbler. Sinkning ett mycket start sammanfogningsförband i och med att det är är stor anläggningsyta som kan bestyrkas med lim och även pluggas eller skruvas samman. Sinkning kan utföras manuellt med handsåg, ritsmått och stämjärn, maskinellt med en sinkmaskin eller med en handöverfräs. Det finns många olika slag av sinkning, såsom öppen, halv- och helförtäckt, sockerlåd- och laxstjärtsinkning som även är självlåsande utan lim.

Öppen rak sinkning

Sinkning

Sinka

Sammansättning slitssinkning

Laxstjärtsinkning

Ingenting är omöjligt

Bara försök, försök igen och försök igen