Slöjd i Livet

Servethållare

Syfte

  • förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker

Centralt innehåll

  • Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ända­målsenligt sätt.
  • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

Metarial

Verktyg