Arbeta Säkert

Arbetsmiljölagen 1977:1160

 2-Läraren ansvarar för alla aktiviteter i arbetslokalen, lärarens instruktioner måste följas

 

 8-Du skall vara ensam vid arbetsplatsen under arbete, andra får inte vara inom riskområdet

 

 10-Rör dig lugnt och försiktigt i arbetslokalen för att undvika olyckor…